Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hopp til hovedinnhold

Hjem

young woman and older adult man talking about cancer

Kreft og Livet

.

 

I 2022 fikk omtrent 38.000 personer i Norge kreft.1  

Å få en kreftdiagnose kan gi mange ulike følelser og reaksjoner, både for den som får kreft selv og for alle rundt.

Vi i Pfizer Onkologi ønsker å bidra med god informasjon som kan være til hjelp og støtte for kreftpasienter og pårørende. 

På disse sidene finner du filmer hvor andre kreftpasienter deler sine historier. I tillegg finner du informasjon og råd som vi håper kan hjelpe deg til å lære mer om sykdommen, hvilke undersøkelser som gjøres og hvilke grep du kan gjøre for å få det bedre i hverdagen. 

Filmer

Vil du lære mer om sykdommen og de undersøkelser som gjøres ved mistanke om kreft?

Hvorfor er god dialog med kreftlegen viktig?

To kreftlegers råd om dialogen med de som behandler deg

Behandling av lungekreft

Lungekreft behandles med kirurgi, legemidler og strålebehandling, enten alene eller i ulike kombinasjoner.

Årsaker til fatigue

Det er sjelden kun én årsak til fatigue. Ofte er det en rekke ulike faktorer som spiller inn.

Behandling av brystkreft

Behandlingen av brystkreft er ofte multimodal: det vil si at man kombinerer flere behandlingsmåter for å oppnå best mulig behandlingsresultat.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

 

Referanse:

  1. Kreftregisteret, Cancer in Norway 2022 (www.kreftregisteret.no)

 

PP-UNP-NOR-0941 | Utarbeidet 01.2024