Endre skriftstørrelse: A A A

Årsaker til fatigue

2 min LESETID

Det er sjelden kun én årsak til fatigue. Ofte er det en rekke ulike faktorer som spiller inn.3

Kreftbehandling:

Kreftbehandling kan gi akutt fatigue og mange opplever at den avtar når behandlingen er avsluttet. Noen opplever at de får symptomer først en tid etter at kreftbehandling er avsluttet 2. Har du gjennomgått kirurgi kan det normalt ta en god stund før du kommer deg, og man kan føle seg trøtt og sliten en tid i etterkant. Cellegift og stråling kan gjøre deg utmattet, både under og etter behandling. Normalt vil energinivået øke etter et halvt til ett år. Enkelte personer kan føle seg trøtte opptil 2 år etter at kreftbehandlingen er avsluttet 1

Lave blodverdier (anemi):

Anemi betyr at du har for få friske røde blodceller og er en vanlig årsak til fatigue. Enkelte typer kreftbehandlinger, slik som stråling og cellegift, kan redusere antallet røde blodceller som igjen kan gi anemi. Anemi kan behandles, men det er avhengig av hva årsaken til anemien er1.  
Spisevansker: Hvis du føler deg dårlig og er kvalm er det sannsynlig at du spiser mindre. Redusert inntak av mat kan også være en årsak til en følelse av fatigue1

Smerte:

Det er ikke alle med kreft som opplever smerte, men for de som har smerte kan dette forårsake fatigue. Noen medisiner mot smerte kan også gi symptomer på fatigue1.

Psykisk påvirkning:

Angst, depresjon, stress, nedstemthet og bekymring er forbundet med utvikling av kronisk fatigue. Man kan imidlertid også føle seg urolig og deprimert tidlig i sykdomsforløpet, for eksempel når man akkurat har fått beskjed om at man har kreft. Ofte føler man seg bedre når man har vent seg til sykdommen sin, men hvis følelsene vedvarer er det viktig å få hjelp1,3.

Andre medisinske årsaker:

Hvis man har andre sykdommer, som diabetes eller hjerteproblemer, kan dette også gi fatigue eller forverre din fatigue1

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

 

Referanse:

  1. Irish Cancer Society. Coping with fatigue.
  2. Kreftforeningen Norge. Fatigue (utmattelse) - Kreftforeningen lest 13.juni 2022
  3. Reinertsen KV, Loge JH, Brekke M, Kiserud CE. Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere. Tidsskriftet, den norske legeforening. 2017.

 

PP-UNP-NOR-0207