Endre skriftstørrelse: A A A

Behandling av brystkreft

4 min LESETID

 

Det er mange faktorer som avgjør hvilken behandling som gis til hver enkelt pasient. Behandlingen vurderes ut i fra svulstens størrelse, kreftcellenes egenskaper, om det bare er sykdom lokalt i brystet eller om kreftcellene har spredd seg, enten til nærliggende lymfeknuter eller til andre steder i kroppen. Alder og allmenntilstand har også betydning for valg av behandling. I tillegg vil biomarkører kunne påvirke behandlingsvalget.

 

Behandlingen av brystkreft er ofte multimodal: det vil si at man kombinerer flere behandlingsmåter for å oppnå best mulig behandlingsresultat. 

Brystkreft behandling

 

Kirurgi

De fleste brystkreftsvulster kan opereres bort. Dette kan gjøres enten ved brystbevarende kirurgi eller ved fjerning av hele brystet (mastektomi). 
Ved brystbevarende kirurgi fjernes selve kreftsvulsten og vevet i nærheten av denne. Dersom det er kreftceller i den nærmeste lymfeknuten (vaktpostlymfeknuten) fjernes lymfeknutene i armhulen også. 
Hvis svulsten er stor, det er flere svulster eller kreftcellene har visse egenskaper, fjernes hele brystet.

Strålebehandling

Strålebehandling skader DNA slik at kreftcellene dør. Strålebehandling gis etter brystbevarende kirurgi for å fjerne eventuelle gjenværende kreftceller. Stråleterapi gis også når hele brystet er fjernet, hvis det er spredning til lymfeknuter i armhulen eller hvis man ikke har fått fjernet alt kreftvev under operasjonen. Dersom sykdommen ikke kan kureres, brukes stråleterapi til å begrense sykdommen og å lindre symptomer.

Cellegift

Cellegift, også kalt kjemoterapi, er legemidler som svekker eller dreper kreftcellene. Cellegift brukes ofte i kombinasjon med operasjon og/eller strålebehandling. Det fins mange ulike typer cellegift og behandlingen gis vanligvis intravenøst. 
Cellegiftbehandling kan ha ulike formål. Behandlingen kan gis for å forebygge spredning og tilbakefall av kreften. Cellegift kan også krympe svulsten og gis ofte til pasienter med svulster som ikke kan opereres bort.  Cellegift kan også brukes til å holde sykdommen i sjakk eller minske plager forårsaket av svulsten.  

Hormonbehandling

Brystkreftsvulster som påvirkes av kvinnelige kjønnshormoner kalles hormonfølsomme svulster. Ved hormonfølsomme svulster gis hormonbehandling for å redusere risiko for at kreften kommer tilbake. Noen typer hormonbehandling hemmer produksjonen av østrogen mens andre på forskjellige måter hemmer østrogenets påvirkning på kroppen og kreftcellene. Hormonbehandling gis vanligvis i 5 til 10 år etter operasjon.
I noen tilfeller brukes hormonbehandling i stedet for cellegift for å krympe kreftsvulsten før operasjon. 

Målrettet behandling1

Noen brystkreftsvulster kan behandles med målrettet behandling. Målrettet behandling er antistoffer eller vanlige (småmolekylære) legemidler som angriper viktige prosesser i kreftcellene. 

Når brystkreften kommer tilbake1

Forskerne vet fremdeles ikke hvorfor noen får brystkreften tilbake og andre ikke. Det at man har fått brystkreften tilbake betyr ikke at man har fått feil behandling for brystkreften  i første omgang. 
I noen tilfeller kommer brystkreften tilbake i bryst, brystvegg eller nærliggende lymfekjertler. Dette kalles lokalt tilbakefall.  I andre tilfeller kan brystkreft spre seg til andre organer. 

Brystkreft med spredning – metastatisk brystkreft1,2,3

Metastatisk brystkreft betyr at kreftceller fra den opprinnelige svulsten i brystet har spredt seg til andre organer i kroppen og dannet nye svulster - metastaser. Omtrent en av fire kvinner får spredning av brystkreften til andre organer. 
Metastatisk brystkreft er en kronisk sykdom og per i dag finnes det ikke behandling som kan helbrede sykdommen. Det er likevel mange behandlingsmuligheteter ved metastatisk brystkreft. Målet med behandlingen er å holde sykdommen under kontroll og å lindre symptomer.  Behandlingen tilpasses etter sykdomssituasjon, alder og allmenntilstand. 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

 

Referanser:

  1. http://kreftlex.no/Brystkreft per 11.05.2022
  2. https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/brystkreft/ per 11.05.2022
  3. https://brystkreftforeningen.no/om-brystkreft per 11.05.2022

 

PP-UNP-NOR-0201