Endre skriftstørrelse: A A A

Behandling av brystkreft med spredning

2 min LESETID

Brystkreft med spredning er en kronisk sykdom som krever livslang behandling, i motsetning til tidlig brystkreft der pasienten får behandling i et gitt tidsrom. Målet med den kontinuerlige behandlingen er å bremse sykdomsforløpet, og stoppe utviklingen for en tid.  Når kurasjon ikke er mulig, er det også viktig å lindre symptomer best mulig og opprettholde god livskvalitet så lenge som mulig.1

 

Pasienter med brystkreft med spredning får legemidler som:

  • hindrer at brystkreftcellene deler og sprer seg1
  • bidrar til at pasienten bevarer sin livskvalitet så lenge som mulig1
  • lindrer symptomer1

Behandling av brystkreft vurderes ut ifra svulstens størrelse, kreftcellenes egenskaper og om kreftcellene har spredd seg til nærliggende lymfeknuter. Pasientens alder og allmenntilstand har også betydning. Individuelle vurderinger ligger alltid til grunn for valg av behandling.2

 

Det finnes mange ulike behandlinger for brystkreft med spredning

De tre hovedtypene legemiddel som er godkjent for behandling i dag er: 

  • cellegift
  • hormonbehandling
  • målrettede legemidler

Øvrige typer behandling er

  • strålebehandling 
  • kirurgi

Brystkreft behandles først og fremst med legemidler og stråling. I unntakstilfeller benyttes også kirurgi, når det er nødvendig for å kontrollere sykdommen og symptomene. 

Siden hver pasient er unik, er det ikke alltid det kun er en type behandling som er den beste. Pasienten kan også ha behov for ulike kombinasjoner av legemidler. Etter en tid kan det også bli behov for å bytte behandling. 

Det er viktig at pasienten oppfordres til å snakke med legen sin for å få en forståelse av hvorfor en bestemt type behandling er valgt for nettopp henne.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

 

Referanser:

  1. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 18. utgave, 03/2022: https://nbcgblog.files.wordpress.com/2022/04/nasjonalt-handlingsprogram-for-pasienter-med-brystkreft-23.03.22.pdf
  2. Gonzalez-Angulo A, Vasquez M, and Hortobagyi G. Overview of resistance to systemic therapy in patients with breast cancer. Adv Exp Med Biol 2007;609:1-22

 

PP-UNP-NOR-0203