Endre skriftstørrelse: A A A

Behandling av lungekreft

2 min LESETID

Lungekreft behandles med kirurgi, legemiddel og strålebehandling, enten alene eller i ulike kombinasjoner. Faktorer som avgjør valg av behandlingsform er: hvor utbredt sykdommen er, vevstype (småcellet eller ikke-småcellet) og pasientens tilstand.1,2

Lungekreft behandling.png

Kirurgi 

Ved operasjon av lungekreft fjernes den lungelappen hvor kreftsvulsten sitter. Dersom kreftsvulsten er stor kan det bli nødvendig å fjerne hele lungen. I noen tilfeller, for eksempel ved dårlig lungefunksjon, prøver man å fjerne bare svulsten og ikke hele lungelappen. 
Hvis sykdommen har spredt seg er det ikke mulig å operere. Da vil man få behandling med legemiddel eller strålebehandling, enten alene eller i kombinasjon. 
Ikke-småcellet lungekreft er oftere mulig å operere enn småcellet lungekreft. Etter operasjon gis ofte legemiddel. Dersom operasjon ikke er mulig, gis det strålebehandling. 
Småcellet lungekreft behandles vanligvis med cellegift, ofte i kombinasjon med strålebehandling. 

Strålebehandling 

Strålebehandling skader DNA slik at kreftcellene dør. Ved stereotaktisk strålebehandling gis én enkelt eller få konsentrerte behandlinger med høydose røntgenstråling fra mange vinkler direkte mot svulsten. Strålebehandling kan ha ulike formål: helbredende, lindrende og i noen tilfeller forebyggende. 

Cellegift 

Cellegift, også kalt kjemoterapi, er legemidler som svekker eller dreper kreftcellene. 
Det fins mange ulike typer cellegift og behandlingen gis vanligvis intravenøst. Cellegift kan gis alene, i kombinasjoner eller i kombinasjon med kirurgi og/eller strålebehandling. 

Målrettet behandling

Noen lungekreftsvulster kan behandles med målrettet behandling. Målrettet behandling er antistoffer eller vanlige (småmolekylære) legemidler som angriper viktige prosesser i kreftcellene. 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

 

Referanse:

  1. http://kreftlex.no/Lunge.aspx per 22.08.2022
  2. https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/lungekreft/ per 22.08.2022

 

PP-UNP-NOR-0230