Endre skriftstørrelse: A A A

Kommunikasjon om hva du trenger på jobben

5 min. LESETID

«Rundt 50% av dem som er i arbeid når de diagnostiseres med kreft, er bekymret for jobben sin.»

Hvis du bekymrer deg for å jobbe eller komme tilbake på jobb mens du lever med kreft, er du ikke alene. Faktisk er rundt 50 % av dem som er i arbeid når de diagnostiseres med kreft, bekymret for jobben sin.

Heldigvis finnes det mange ressurser som kan hjelpe deg med å finne frem i arbeidslivet mens du lever med kreft. Les videre for å finne ut mer om hvordan du kan kommunisere hva du trenger av arbeidsgiveren din og kollegaene dine.

Samtaler med kollegaer om diagnosen din

Ikke la noen presse deg til å snakke om kreften på jobb. Kanskje føler du at det er et altfor personlig tema å diskutere med kollegaene dine. Men det er også helt greit hvis du vil dele det som står på, med de andre i teamet ditt. Her er noen ting du bør huske på når du bestemmer deg for om, når og hvordan du skal ha disse samtalene:

 • Du kan være så privat – eller så åpen – som du vil.
 • Vurder å betro deg til noen av de nære kollegaene dine først. Kanskje viser de seg ivrige etter å støtte deg på alle måter de kan.
 • Det er viktig å forstå at alle vil reagere på hver sin måte på nyhetene. Noen kan bli grepet av følelser, mens andre kan bli opprådd for ord.
 • Tenk på forhånd over noen spørsmål som kollegaene dine kan stille deg, og hvordan du kan svare.

Eierskap til samtalen

Hvis og når du bestemmer deg for å føre disse samtalene, husk at det er greit å si bestemt fra hva du trenger av kollegaene dine. Du kan be dem om å la være å snakke om sykdommen din med andre med mindre du gir dem tillatelse. Og hvis de sier noe ufølsomt til deg, bør du si fra om det.

For eksempel kan måten de snakker om sykdommen din på, ha stor innvirkning. Kollegaene dine kan bruke ord som «slåss» eller «kjempe» for å beskrive striden din med kreft. Kanskje sier de: «Du er sterk. Du kommer til å overvinne dette.» Noen mennesker, som Fred, en komiker som tar med seg et par boksehansker til legetimene, kan føle seg oppmuntret av slik språkbruk. Men andre kan føle at disse ordene antyder et snev av skyld: Hvis du «taper kampen» med kreft, betyr det at du rett og slett ikke kjempet hardt nok, eller ikke var sterk nok?

Det er ikke lett å snakke om kreft, og det finnes ingen rett eller gal måte å gjøre det på. Det viktigste er at du bestemmer deg for hva du er bekvem med og formidler dette til kollegaene dine. En måte å stille forventninger på er å fortelle kollegaene dine hvordan du opplever kreften og hvordan du foretrekker at de snakker om den.

Slik bedømmer du når du vil tilbake på jobb

Mens mange fortsetter å jobbe mens de lever med kreft, kan andre finne ut at de må lage en mer fleksibel tidsplan med arbeidsgiveren sin. Og noen må kanskje ta kort- eller langsiktige sykefravær under behandling og rekonvalesens.

Hvis du har hatt fravær mens du har levd med kreft, kan du være utålmodig etter å komme tilbake på jobb. Arbeid kan hjelpe deg til å kjenne deg bemyndiget, gi deg en følelse av stabilitet og struktur og la deg være en del av et team som samarbeider og løser problemer. Men det kan være vanskelig å vite når – og hvordan – du bør ta overgangen.

Her er noen spørsmål du kan stille deg selv når du overveier om det er på tide å gå tilbake på jobb:

 • Har du noen langvarige virkninger av behandlingen?
 • Hvilke fysiske og mentale krav er det jobben stiller?
 • Hva slags oppfølgingstimer har du avtalt med helsepersonellet ditt, og kommer de til å komme i konflikt med den vanlige arbeidstiden din?
 • Føler du deg bra nok til å gå tilbake på jobb?
 • Tror du at bedriften din vil være fleksibel og vil prøve å imøtekomme eventuelle endringer du trenger i arbeidsplanen din som som følge av behandling?

Når du har bestemt deg for at du er klar til å gå tilbake, legger du en plan.

Her er noen ideer for å komme i gang:

 • Spør arbeidsgiveren din om du kan jobbe hjemmefra enkelte dager, eller gå fra heltid til deltid.
 • Forsikre deg om at bedriften din kan imøtekomme alle fysiske behov du måtte ha.
 • Prøv å avtale legetimer med oppfølging på tidspunkter som ikke kommer i konflikt med forpliktelsene dine på jobben.

Forstå rettighetene dine

Du er kanskje bekymret for å miste jobben din mens du lever med kreft, spesielt hvis du trenger å justere arbeidsplanen din eller ta fravær. Det viktigste å huske er at du har rettigheter.

Stå på ditt

Når du navigerer i arbeidslivet under og etter kreftdiagnosen, bør du passe på å

 • føre nøye opptegnelser over eventuelle diskusjoner du har om sykdommen din med arbeidsgiveren din, inkludert kopier av evalueringer av arbeidet ditt;
 • sette deg inn i lovgivningen som beskytter arbeidstakere med sykdommer og/eller funksjonshemninger.

Forhåpentligvis kommer arbeidsgiveren din til å opptre støttende. Men det finnes dessverre tilfeller av diskriminering på arbeidsplassen mot folk som har overlevd kreft. Hvis du føler at du blir urettferdig behandlet når du kommer tilbake på jobb, finnes det ressurser og organisasjoner som kan hjelpe deg til å forstå rettighetene dine i arbeidslivet bedre. 

Og hvis du er pleier, kan du også finne nyttige opplysninger for å hjelpe din pårørende med å takle diskriminering.

For å oppsummere: Kjenn din rett, og ikke vær redd for å si fra om hva du trenger.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell. 
                                                                                                                                                                      PP-UNP-NOR-0060