Endre skriftstørrelse: A A A

Kronisk myelogen leukemi (KML)

Symptomer

Kronisk myelogen leukemi har ofte en gradvis og sakte utvikling.1 Det oppdages gjerne tilfeldig ved utredning for en annen sykdom eller ved en rutineundersøkelse, så 40-50% har ikke symptomer ved diagnosetidspunkt.2,3 Gjennomsnittsalder ved diagnose er 67 år, så dette er en leukemi som primært rammer godt voksne/eldre.2

De vanligste symptomer på kronisk myelogen leukemi er gjerne uspesifikke og assosiert med anemi (blodmangel) og stor milt (splenomegali).2,3

 • Utmattelse/fatigue 
 • Generelt ubehag (sykdomsfølelse)
 • Ubehag i mageregionen
 • Metthetsfølelse

Pasienter kan gjerne også oppleve følgende symptomer: 

 • Nattesvette5
 • Vekttap3
 • Feber5

Stor milt er det mest entydige symptomet for kronisk myelogen leukemi, det er tilstede i ca 50-60% av tilfellene. Milten og noen ganger leveren kan hos noen også bli fylt opp med celler, som medfører metthetsfølelse og som igjen kan medføre at man går ned i vekt.3,4

KML symptomer

Risikofaktorer

Mer enn 90% av alle kronisk myelogen leukemi- tilfeller er assosiert med en genetisk endring. Denne endringen gjør at man får et hybridgen i cellene som gir produksjon av et protein kalt bcr-abl i kroppen. Dette skyldes at deler av kromosomene 9 og 22 bytter plass, slik at man får et endret kromosom 22, også kalt Philadelphiakromosom5. Man bruker derfor begrepet Philadelphiakromosom positiv (Ph+) KML om dette. 

Utredning

Ved utredning av kronisk myelogen leukemi (KML) må man gjennomgå en klinisk undersøkelse, blodprøvetaking og benmargsprøvetaking. Dersom man har KML har man som oftest en stor økning av hvite blodceller i blodet.3 I tillegg vil man kunne ha en stor økning av andre immunceller i alle utviklingsstadier i blodet samt økning i mengden blodplater.2 En blodprøve som viser slike resultater vil videre lede til at det tas en benmargsundersøkelse. 
Sykdommen bekreftes ved tilstedeværelse av Philadelphiakromosom ved kromosomanalyse av benmarg eller blod og/eller ved påvisning av BCR-ABL-fusjonsproteinet i blod (produkt av BCR-ABL-hybridgenet). Hybridgenet BCR-ABL er alltid tilstede ved kronisk myelogen leukemi slik sykdommen er definert.6    
 

Behandling av kronisk myelogen leukemi

Behandling av kronisk myelogen leukemi gjøres primært med medisiner. Behandlingen skjer i samarbeid med universitetssykehusene.
Allogen stamcelletransplantasjon kan vurderes i senere behandlingslinjer dersom tidligere medikamentell behandling ikke lenger gir god nok effekt.5,7

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

 

Referanser:

 1. Kreftlex.no/Leukemi per 14.10.2022
 2. Bhatia R and Radich JP. Chronic myeloid leukemia. In: Hematology: Basic Principles and Practice. (Eds Hoffman R, Benz EJ, Shattil SJ et al.). 5th ed. Churchill Livingstone Elsevier; Philadelphia, 2009
 3. Kantarjian H and O’Brien S. The chronic leukemias. In: Goldman’s Cecil Medicine. (Eds Goldman L and Ausiello D). 23rd ed. Saunders Elsevier; Philadelphia, 2008 
 4. Sessions J. Chronic myeloid leukemia in 2007. J Manag Care Pharm 2007; 13 (8 Suppl A): 4–7
 5. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, versjon mai 2021
 6. Kreftlex.no/Leukemi/ProsedyreFolder/UTREDNING/New-ksProcedureChapter per 14.10.2022
 7. Helsenorge.no/sykdom/kreft/leukemi-blodkreft/ per 14.10.2022

 

PP-UNP-NOR-0426