Endre skriftstørrelse: A A A

Symptomer på lungekreft

2 min LESETID

Symptomene på lungekreft kan ofte være vage, og sykdommen blir derfor ofte oppdaget sent.1,2

Noen symptomer som kan være forårsaket av lungekreft er:

 • hoste
 • kortpustethet
 • blod i spyttet
 • gjentatte luftveisinfeksjoner (som ikke går over selv om man får antibiotika)
 • smerter i brystet
 • smerter mellom skulderbladene
 • heshet
 • generelle symptomer som redusert apetitt, slapphet og vekttap

Symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Et råd er at man bør ta kontakt med lege dersom symptomene varer i over tre uker.2

Lungekreft symptomer.png

Faktorer som kan øke risikoen for lungekreft3

Røyking er hovedårsaken til lungekreft. 8 av 10 tilfeller av lungekreft skyldes røyking. Risikoen øker med antall sigaretter som røykes, antall røykeår og tidlig røykestart. Passiv røyking kan også øke risikoen for å utvikle lungekreft. 

Andre risikofaktorer er asbest, luftforurensning og radongass. 

 

Faktorer som kan redusere risikoen for lungekreft3

Røykeslutt eller det å aldri å begynne å røyke reduserer risikoen for lungekreft. I geografiske områder der antallet røykere er lavest, for eksempel i Oslo, ser man en nedgang i antall krefttilfeller i forhold til områder med relativt flere røykere.

Andre tiltak som reduserer risiko er å unngå passiv røyking og å unngå å bli eksponert for radongass.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

 

Referanse:

 1. http://kreftlex.no/Lunge.aspx per 19.08.2022
 2. https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/lungekreft/ per 19.08.2022
 3. https://www.kreftregisteret.no/Temasider/kreftformer/Lungekreft/ per 19.08.2022

 

PP-UNP-NOR-0228