Endre skriftstørrelse: A A A

Ta ansvar for egen helse

4 min. LESETID

En kreftdiagnose fører til at du må ta mange nye valg og avgjørelser. Vær aktiv i møtet med legen og informer om symptomer og plager du har. Delta også aktivt i avgjørelser som angår din helse. Begynn med å få kunnskap om situasjonen din. Spør til du forstår. Be legen forklare hva som skal skje fremover.

Hensikten med denne artikkelen er å gjøre deg tryggere på å stille disse spørsmålene. Med mer kunnskap tar du bedre avgjørelser under behandling og i dine daglige utfordringer.

Hva er viktig for deg?

Legetimer og oppfølgingsbesøk gir deg anledning til å stille spørsmål og diskutere emner som er viktige for deg.

Det hjelper å være godt forberedt til slike samtaler. Sett deg ned, gjerne sammen med nærmeste pårørende, og tenk på hva du ønsker å spørre om eller diskutere. Skriv det gjerne ned på et ark som du tar med til samtalen. Du kan ta utgangspunkt i disse eksemplene på temaer:

 • Hva du ønsker å oppnå med behandlingen og eventuelle bekymringer du måtte ha
 • alle spørsmål du måtte ha om symptomer og mulige bivirkninger
 • livsstilsendringer du kan gjøre
 • hvem du kan ta med deg til timer, for eksempel venner eller familiemedlemmer

Si fra til legen eller sykepleieren at du har en liste med spørsmål, enten før eller når du har time med dem. På den måten kan de sørge for å sette av tid til diskusjon.

Delta i avgjørelser som angår deg.

Still spørsmål om behandlingen og livssituasjonen din slik at du blir delaktig i avgjørelser som angår deg. Helsepersonellet ønsker å lage en plan som ikke bare fungerer, men som fungerer for deg. Så dine ønsker og behov er en viktig del av diskusjonen.

Fortsett å være aktiv i møter med helsepersonell

Vær aktiv i møtet med legen og informer om symptomer og plager du har. Det er du som står overfor utfordringene og beslutningene kreftdiagnosen fører med seg. Føl deg trygg på å stille de spørsmålene du trenger svar på. Ta deg god tid til å vurdere behandlingsvalg sammen med helsepersonell og dine nærmeste.

Fortsett å lære under hele behandlingen

Stadig mer kunnskap hjelper deg i å ta ansvar for egen helse. Det finnes mange opplysningskilder som kan hjelpe deg med å få mer kunnskap om din sykdom og behandling. Se forslagene nedenfor og snakk med helsepersonellet ditt for å finne ut mer.

Finn nettbaserte ressurser og støtte

Det finnes pasientorganisasjoner som kan hjelpe deg med støtte og kontakter for å få personlig hjelp.

Once you know what your health insurance covers, you can begin to look for available resources that may help with your healthcare costs.

Ta deg tid til å se over trygdereglene og forsikringspolisen, slik at du er kjent med hvilke rettigheter du har som kreftpasient. Dette vil hjelpe deg med å planlegge for eventuelle utgifter som ikke dekkes av det offentlige.

Still spørsmål og noter svarene

Vi har laget en liste med spørsmål for å hjelpe deg med å planlegge samtaler med helsepersonellet ditt.

Spørsmål om behandling

 • Hva skal jeg gjøre for å gjøre meg klar til behandling?
 • Har du skriftlig materiell med informasjon om behandlingen min?
 • Hvor lenge varer behandlingen? Hva går den ut på?
 • Hvordan vet jeg om behandlingen virker?
 • Er det noen andre pågående tester jeg trenger under behandlingen?
 • Hvilke bivirkninger kan jeg forvente, og hva kan jeg gjøre med dem?
 • Hvilke symptomer eller bivirkninger bør jeg si fra til dere om med en gang?
 • Hvor ringer jeg hvis jeg må snakke med en lege eller sykepleier når kontoret er stengt?

Spørsmål om livssituasjonen

 • Hvordan kommer behandlingen til å påvirke mine daglige aktiviteter
 • Kommer jeg til å kunne jobbe under behandlingen?
 • Hva anbefaler dere når det gjelder kosthold og mosjon?
 • Bør jeg spise annerledes eller gjøre andre livsstilsendringer?
 • Er det andre personer jeg bør ha med i teamet mitt, som f.eks. ernæringsfysiolog eller spesialist på psykisk helse?

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell. 

PP-UNP-NOR-0035