Endre skriftstørrelse: A A A

Utredning av lungekreft

2 min LESETID

Ved utredning av lungekreft gjøres det flere ulike undersøkelser.1,2

 • Klinisk undersøkelse: innebærer sjekk av hjertet (EKG), lungekapasiteten og lymfeknuter
 • Bildediagnostikk:  
  • Røntgen av lungene er vanligvis den første bildeundersøkelsen som gjøres
  • CT-undersøkelse: vil kunne vise størrelsen på svulsten og om den har spredt seg til andre deler av lungen
  • PET/CT: kan brukes til å se hvor utbredt sykdommen er og for undersøke lymfeknuter
  • Bronkoskopi: undersøkelse av bronkiene og slimhinnene ved hjelp av et kikkertrør
  • Mediastinoskopi: undersøkelse av rommet midt i brystkassen mellom lungene ved hjelp av et kikkertrør
  • Skjelettscintigrafi: undersøkelse hvor man ved hjelp av et radioaktivt stoff kan oppdage eventuell spredning av kreften

Lungekreft utredning.png

 • Celle- og vevsprøver:
  • Ved bronkoskopi tas det ofte en væskeprøve (cytologi) og vevsprøve (biopsi) samtidig 
  • I noen tilfeller tas celleprøver gjennom brystveggen, da brukes det CT-bilder for å vite hvor man skal stikke
  • Tapping av væske fra lungesekken (pleuratapping).
 • Genforandringer: Lungekreftsvulster undersøkes for ulike egenskaper, blant annet forandringer i visse gener. Slike genforandringer kan ha betydning for valget av behandling. Eksempler på slike gener hvor slike forandringer kan oppstå er:  
  • anaplastisk lymfomkinase (ALK)
  • epidermal vekstfaktor-reseptor (EGFR)
  • PD-1

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

 

Referanse:

 1. http://kreftlex.no/Lunge.aspx per 22.08.2022
 2. https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/lungekreft/ per 22.08.2022

 

PP-UNP-NOR-0229