Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hopp til hovedinnhold

Kreft og fatigue

Årsaker_fatigue

Fatigue

og kreft

 

Fatigue er et av de vanligste symptomene ved kreftbehandling. Så mange som 3 av 4 personer kommer til å oppleve fatigue i løpet av kreftbehandlingen eller etter avsluttet behandling. Fatigue er en følelse av å være utmattet og unormalt trøtt, som ikke blir bedre med søvn eller hvile. Noen opplever også nedsatt hukommelse og konsentrasjonsvansker1, 2

Det er viktig å skille mellom det som kalles akutt og kronisk fatigue. Akutt fatigue er direkte relatert til sykdommen eller behandlingen, mens kronisk fatigue er en seneffekt som kan komme etter at man er ferdig med behandlingen og er kreftfri 2-4

 

Hvordan oppleves fatigue?

Eksempler på symptomer er:

 • Nedstemthet
 • Utmattelse
 • Mangel på energi
 • Kraftløshet
 • Døsighet
 • Vanskelig å finne ord/setninger
 • Enkle avgjørelser i hverdagen er slitsomt
 • Hukommelsessvikt (særlig korttidshukommelse)
 • Kjedsomhet
 • Konsentrasjonsvansker
 • Tretthet

Årsaker til fatigue

Det er sjelden kun én årsak til fatigue. Ofte er det en rekke ulike faktorer som spiller inn.

Hvordan håndterer jeg fatigue

Det finnes ingen behandling som kan kurere fatigue, men det finnes metoder som kan redusere den. Snakk først med fastlegen om din fatigue for å finne ut hva som kan være årsaken. Behandling av fatigue må tilpasses individuelt.

Jeg som pårørende

Som pårørende er du en veldig viktig person for de som lever med fatigue.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

 

Referanse:

 1. Irish Cancer Society. Coping with fatigue.
 2. Kreftforeningen Norge. Fatigue (utmattelse) - Kreftforeningen lest 13. juni 2022
 3. Reinertsen KV, Loge JH, Brekke M, Kiserud CE. Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere. Tidsskriftet, den norske legeforening. 2017.
 4. Helsedirektoratet. Seneffekter etter kreftbehandling. Faglige råd.; 2020.

 

PP-UNP-NOR-0206