Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hopp til hovedinnhold

Lungekreft

fishing

Lungekreft

.

 

Ondartede svulster som oppstår i lungene og/eller luftveiene kalles lungekreft. Det finnes to hovedtyper av lungekreft: småcellet lungekreft (SCLC=Small Cell Lung Cancer) og ikke-småcellet lungekreft (NSCLC= Non-Small Cell Lung Cancer). Disse utgjør samlet cirka 97% av alle lungekrefttilfeller.1

Lungekreft er den nest vanligste kreftformen for både kvinner og menn i Norge.2

I 2022 ble det diagnostisert 3534 nye tilfeller av lungekreft (lunge/luftrør) fordelt på 1730 kvinner og 1804 menn.3

Lungekreft er først og fremst et resultat av dagens og tidligere års røyke-vaner, hvor 8 av 10 lungekrefttilfeller skyldes bruk av tobakk. Lungekreft er derfor en av de kreftformene det er enklest å forebygge, nemlig ved røykeslutt eller ved aldri å i det hele tatt begynne å røyke.3

 

Lær mer om lungekreft

Om du ønsker å lære mer om symptomer, utredning og behandling av lungekreft – se filmen under og/eller følg lenkene til valgt emne nederst på siden.

Symptomer på lungekreft

Symptomene på lungekreft kan ofte være vage, og sykdommen blir derfor ofte oppdaget sent.

Utredning av lungekreft

Ved utredning av lungekreft gjøres det flere ulike undersøkelser

Behandling av lungekreft

Lungekreft behandles med kirurgi, legemidler og strålebehandling, enten alene eller i ulike kombinasjoner.

Referanser:

  1. https://www.kreftlex.no/Lunge, per 04.09.2023
  2. https://www.kreftregisteret.no/globalassets/cancer-in-norway/2022/cin_report-2022.pdf, per 04.09.2023
  3. https://www.kreftregisteret.no/Temasider/kreftformer/Lungekreft/, per 04.09.2023

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-UNP-NOR-0861 | Utarbeidet 09.2023